Piątek 03 lutego 2023

Informacje podstawowe:

1. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
2. Redakcja: Agnieszka Zawodzińska (redaktor naczelny), Marzena Rogut-Chrząszcz
3. Nakład: 4 000/6 000 egzemplarzy
4. Liczba stron: co najmniej 20
5. Kolportaż: teren powiatu bełchatowskiego
6. Dostępność: bezpłatny
  
 


 
     

2016