Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Informacje podstawowe:

1. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
2. Redakcja: Aleksandra Tyczyńska
3. Nakład: 5 000 egzemplarzy
4. Liczba stron: co najmniej 24
5. Kolportaż: teren powiatu bełchatowskiego
6. Dostępność: bezpłatny
   
   


 
  
 


 
     

2016