Piątek 21 stycznia 2022

Informacje podstawowe:

1. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
2. Redakcja: Agnieszka Zawodzińska (redaktor naczelny), Marzena Rogut-Chrząszcz
3. Nakład: 4 000/6 000 egzemplarzy
4. Liczba stron: co najmniej 20
5. Kolportaż: teren powiatu bełchatowskiego
6. Dostępność: bezpłatny
  
 


 
     

2016
 
 
 
2013
Nr 1 styczeń - luty 2013
Nr 2 marzec - kwiecień 2013
Nr 3 Maj - Czerwiec 2013
Nr 4 Sierpień 2013
Nr 5 wrzesień - październik 2013
Nr 6 listopad - grudzień 2013