Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

śp. Franz Werkstetter

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
franz-1476789762
śp. Franz Werkstetter (1933 - 2023) od roku 1961 pracował w szkole zawodowej w Pfaffenholen, w której od roku 1974 był dyrektorem. Od 1976 kierownik filii Bad Raeichenhall szkół zawodowych powiatu Berchtesgaden. 1966 – radny miasta Freilassing i powiatu Laufen. Od 1972 przewodniczący CSU dla okręgu BGL.  Członek parlamentu bawarskiego w latach 1977-1990. Był długoletnim przewodniczącym organizacji Europa-Union aż do roku 2009 włącznie. Obecnie pełni tu funkcję przewodniczącego honorowego. Znanych jest wiele zasług jego urzędowania. Przede wszystkim rozwój partnerstwa z powiatem bełchatowskim, za które w roku 2010 odebrał z rąk ówczesnego konsula - Elżbiety Sobotki, krzyż zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2013 roku minie 10 lat od pierwszego wyjazdu grupy radnych z Powiatu Bełchatowskeigo do Powiatu Berchtesgaden w Bawarii, podczas którego doszło do bezpośrednich kontaktów z grupą działaczy samorządowych. Pierwszym opiekunem i przewodnikiem podczas tej wizyty dla naszej grupy był Franz Werkstetter. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, organizacja społeczna "Unia Europejskich Federalistów", której był działaczem, a później wieloletnim przewodniczącym, podjęła inicjatywę współpracy pomiędzy powiatami Berchtesgaden i bełchatowskim. Na podkreślenie zasługują coroczne wyjazdy uczniów ze szkół Powiatu Bełchatowskiego i rewizyty młodzieży niemieckiej z Powiatu Berchtesgaden. Na wymianę doświadczeń, pogłębienie wiedzy z licznych branż, nawiązanie kontaktów mieli również szansę nasi rolnicy, pracownicy pomocy społecznej, policji i straży pożarnej, nauczyciele. W 2007 roku doszło do podpisania stałej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Bełchatowskim i Powiatem Berchtesgaden. Po podpisaniu umowy współpraca pomiędzy naszymi powiatami jest konsekwentnie rozwijana. Na uwagę zasługuje fakt, iż Powiat Bełchatowski jest jedynym partnerem w ramach współpracy między narodowej dla Powiatu Berchtesgaden.