Czwartek 06 paździenika 2022

Współpraca partnerska

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =

Po reformie administracyjnej na Ukrainie w lipcu 2020 r. przestał istnieć Region Żółkiewski, z którym nasz samorząd podpisał umowę o współpracy. Teraz jest to Powiat Lwowski. Przedstawiciele tej jednostki na czele z Christiną Zamulą, przewodniczącą Lwowskiej Rejonowej Administracji, wyrazili zainteresowanie  podpisaniem umowy z Powiatem Bełchatowskim podczas spotkania w Bełchatowie we wrześniu 2021 roku. Działania związane z kwestiami formalno-prawnymi zostały zaplanowane na rok 2022.