Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Ks. Prałat Janusz Krakowiak

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
krakowiak
Ks. prałat Janusz Krakowiak, syn Henryka i Ireny z d. Jarzębskiej, urodził się 26 grudnia 1949 roku w Piotrkowie Tryb. Od dziecka był związany z Bełchatowem — tu mieszkała jego rodzina, tutaj ukończył Liceum Ogólnokształcące. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1973 roku w kościele pw. św. Jacka w Piotrkowie Tryb. z rąk bp. Bohdana Beize.

Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach: św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowie Trybunalskim, Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łasku-Kolumnie. W latach 1984-1998 był proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zduńskiej Woli-Karsznicach, gdzie wybudował kościół. W latach 1990-1998 był dziekanem dekanatu karsznickiego, kapelanem diecezjalnym kolejarzy, członkiem III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

W 1998 roku został mianowany proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie i dziekanem dekanatu bełchatowskiego. Dał się poznać jako zaangażowany duszpasterz i dobry gospodarz obiektów parafialnych. Wspierany przez parafian odrestaurował kościół i wyremontował organy, odnowił cmentarz parafialny, wybudował kaplicę przy ulicy Pustej, która stała się zaczynem do erygowania nowej parafii, ukończył budowę wikariatki. Za jego sprawą wzniesiono dzwonnicę, Oratorium im. bł. Jana Pawła II i pomnik bł. Jana Pawła II oraz doposażono kaplicę cmentarną. Pracował jako kapelan chorych w Szpitalu Wojewódzkim im. bł. Jana Pawła II.
Proboszcz aktywnie uczestniczył w życiu tutejszej wspólnoty. Był inicjatorem powstania i mecenasem orkiestry dętej OSP Dobrzelów. Patronował uroczystościom religijnym, patriotycznym i jubileuszowym straży pożarnej, miejscowych stowarzyszeń oraz I LO w Bełchatowie.
 
Za zaangażowanie w działalność na rzecz kościoła i bełchatowskiej społeczności w 1990 roku otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. 19 grudnia 1999 roku został Kanonikiem Honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, a 16 marca 2005 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości. Organizacje współpracujące z parafią uhonorowały go medalami i wyróżnieniami.
 
Jednymi z ostatnich dzieł Księdza Prałata, które także stały się spełnieniem jego marzeń i wizji, i które na trwałe zmieniły wizerunek Bełchatowa, jest fakt pracy i posługi w naszym mieście pierwszego habitowego zgromadzenia sióstr zakonnych – Sióstr Miłości Miłosiernej oraz radość, iż Bełchatów może cieszyć się wyróżniającym nas spośród tysięcy innych miast Patronatem Błogosławionego Jana Pawła II oraz Jego Relikwiami. Niestety, choć bardzo tego pragnął, nie doczekał uroczystości I Dnia Patrona Miasta oraz 40. rocznicy swoich święceń kapłańskich, których obchody będziemy przeżywać 16 czerwca br. Ksiądz Prałat Janusz Krakowiak, umocniony życiem sakramentalnym, zmarł 7 maja 2013 roku. Przeżył 64 lata.