Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Starostwo Powiatowe
ul. Pabianicka 26 (budynek B)
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 86 24, fax. 44 635 86 17;
adres e-mail: rzecznik@powiat-belchatowski.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbywają się w następujących godzinach:
poniedziałek: 11.00 – 15.00
wtorek: 11.00 – 16.30
środa: 11.00 – 15.00
czwartek: 11.00 – 15.00
piątek: 8.00 – 12.00


Zadania:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

W celu uzyskania pomocy prawnej należy dostarczyć do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów kserokopie wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących zgłaszanego problemu, np. dowodu zakupu towaru (paragonu), warunków gwarancji (karty gwarancyjnej), treści zawartej umowy wraz z regulaminem świadczenia usług i regulaminem promocji (jeśli taki dokument jest związany ze zgłaszanym problemem), zgłoszenia reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej z przedsiębiorcą itp.


Przydatne linki:
1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2. Europejskie Centrum Konsumenckie 
3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 
4. Rzecznik Finansowy 
5. Rzecznik Praw Pacjenta 
6. Urząd Komunikacji Elektronicznej 
7. Urząd Regulacji Energetyki 
8. Urząd Lotnictwa Cywilnego 
9. Rzecznik Praw Obywatelskich 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy prawnej do pobrania w załącznikach:
KLAUZULA INFORMACYJNA (doc) 0.03mb (pobrań: 774)
WNIOSEK KONSUMENTA (doc) 0.08mb (pobrań: 1870)