Piątek 21 stycznia 2022

20-08-2021

 
Zadania objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa, otrzymanych w ramach RFIL:
 
  1. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Myszaki-Etap II ; wartość dofinansowania 260 000 zł, wartość zadania 510 000 zł.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów – Etap I;  wartość dofinansowania 180 000 zł, wartość zadania 286 015,36 zł.
  3. Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin; wartość dofinansowania 371 918 zł, wartość zadania 705 625,66 zł.
  4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311e na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530; wartość dofinansowania 720 000 zł, wartość zadania 1 080 443,39 zł.
  5. Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc . od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno – grysową „slurry seal” od km 1+681 do km 3+662; wartość dofinansowania 200 000 zł, wartość zadania 222 743,82 zł.
  6. Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wartość dofinansowania 2 600 000 zł, wartość zadania 3 600 000 zł.
  7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzysząca w msc. Zawadów – dokumentacja projektowo – kosztorysowa; wartość dofinansowania 70 000 zł, wartość zadania 140 000,00 zł.