Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
I LO w Bełchatowie
I LO to szkoła z wieloletnią tradycją. „Bronek” - nazywany tak przez młodzież – łączy tę tradycję z nowoczesnością, podejmuje wyzwania dostosowując swą ofertę edukacyjną do potrzeb współczesnego świata, inicjuje i realizuje wiele projektów, nie ustaje w rozwoju. Kadra pedagogiczna I LO doskonali się podnosząc kwalifikacje zawodowe lub zdobywając nowe. Szkoła podjęła współpracę z Politechniką Częstochowską i Uniwersytetem Łódzkim. Pracownicy naukowi tych uczelni prowadzą zajęcia z uczniami szkoły, co pozwala im zapoznać się z regułami nauczania akademickiego już w szkole ponadgimnazjalnej. 
 
I LO od lat uczestniczy w projekcie PEACE, w ramach którego gości każdego roku przedstawicieli różnych państw i kultur. Prowadzą oni zajęcia w języku angielskim, kształtując wśród młodzieży postawę tolerancji. Szkoła legitymuje się wysokim procentem zdawalności egzaminów maturalnych i „dostawalności” na uczelnie wyższe. Ponadto średnia wyników egzaminu maturalnego uzyskiwana przez absolwentów I LO w Bełchatowie jest wyższa od średniej ogólnopolskiej. Wielokrotnie uczniowie ILO byli rekomendowani do prestiżowych stypendiów. W ciągu 61 lat istnienia „Bronka” mury szkoły opuściło sześć tysięcy absolwentów, 61 uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej (najczęściej w dziedzinach: biologia, ekologia, język polski i rosyjski, matematyka, informatyka). Absolwentami „Bronka” są ludzie zajmujący wysokie pozycje w organach administracji państwowej, w hierarchii kościelnej, mediach, oświacie i sądownictwie.