Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

foto
Jeszcze w tym tygodniu do siedmiu szkół na trenie Powiatu Bełchatowskiego trafi sprzęt z Projektu „Zdalna Szkoła”. Placówki, które zyskają komputery to: ZSP1, ZSP2, I LO, II LO, ZSP Zelów, MOS Łękawa oraz SOSW w Bełchatowie.
glowne komp
Powiat bełchatowski znalazł się na liście samorządów, które otrzymają pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego uczniom udział w zdalnych lekcjach. Bełchatowskie starostwo już przeprowadza procedurę wyłonienia dostawcy laptopów i modemów do łączenia z Internetem. Dotacja dla naszego powiatu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa wynosi sto tysięcy złotych.
zdalnaszkola
Powiat bełchatowski wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa po środki na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli placówek, administrowanych przez bełchatowskie starostwo. Maksymalna kwota, którą nasz samorząd może otrzymać, wynosi sto tysięcy złotych. Pieniądze na projekt „Zdalna szkoła” pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.