Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 29 marca 2023

Walczymy o pieniądze na „Zdalną szkołę”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Powiat bełchatowski wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa po środki na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli placówek, administrowanych przez bełchatowskie starostwo. Maksymalna kwota, którą nasz samorząd może otrzymać, wynosi sto tysięcy złotych. Pieniądze na projekt „Zdalna szkoła” pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
zdalnaszkola
Do podziału wśród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju jest 186 milionów złotych. Najniższa kwota, jaką można otrzymać, wynosi 35 tysięcy złotych, najwyższa 100 tys. zł. Nabór wniosków o przyznanie grantu rozpoczął się 1 kwietnia i będzie trwał do wyczerpania całej puli. Powiat bełchatowski był jednym z pierwszych samorządów, który wystartował po tę pomoc. Szacuje się, że sto tysięcy złotych, o które ubiega się bełchatowskie starostwo, pozwoli na zakup 39 laptopów i 17 modemów o parametrach umożliwiających zdalną naukę. Pozytywna decyzja CPPC da zielone światło do przeprowadzenia projcedury zakupowej. Jeśli tak się stanie, zakupiony sprzęt zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, wskazanym przez dyrekcje poszczególnych szkół.
Projekt "Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót