Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 13 czerwca 2024

08-08-2018

Konspekty zajęć

Konspekty zajęć sporządzone przez uczniów technikum budowlanego, technikum hotelarstwa i technikum gastronomicznego.
glowne
Siedemdziesięciu pięciu uczniów, uczestników projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” spotkało się w ZSP nr 4 na podsumowaniu swojej przygody z nauką zawodu za granicą. Młodzież odebrała certyfikaty potwierdzające udział w przedsięwzięciu, zorganizowanym dla niej przez bełchatowskie starostwo.
berlinglowne
Uczestnicy podczas trwania projektu i tym samym udziału w stażach zagranicznych we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech nabywali doświadczenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, gastronomii, budownictwa i mechaniki pojazdowej. Podczas codziennego wykonywania zajęć praktycznych nabyli umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim niejednokrotnie posługując się ciężkimi, branżowymi zwrotami. W wielu przypadkach pomocne okazały się stworzone przez nich przed wyjazdem do Niemiec słowniczki branżowe, które ze względu na umieszczenie ich w bibliotekach szkolnych przydatne będą również dla innych uczniów.

Słowniczki może również przydadzą się Tobie?   
glowne 2
W ciągu dwóch lat bełchatowskie starostwo umożliwiło 75 uczniom szkół ponadgimnazjalnych praktyki zawodowe w Niemczech. Wszystko w ramach projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI wieku”, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego. Wiedza - Edukacja - Rozwój. W marcu tego roku trzecia i ostatnia grupa młodzieży odbywała zagraniczny staż zawodowy. Podczas 21-dniowego pobytu w ośrodku IB we Frankfurcie nad Odrą młodzież zdobywała doświadczenie w gastronomii, tzw. budowlance, mechanice pojazdowej i hotelarstwie. Praktyczne zajęcia odbywały się w zakładach pracy.
P1010003
Obszerna fotorelacja, dokumentująca zajęcia uczniów, zarówno te związane z nauką zawodu, jak i pozalekcyjne. 
5
6 lutego rozpocznie się w trzech szkołach średnich rekrutacja uczniów do udziału w stażach zagranicznych, organizowanych przez bełchatoiwskie starostwo. To szansa dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Wyjazd do Frankfurtu planowany jest w maju, potrwa trzy tygodnie.
1
I odsłona praktyk zawodowych w ramach projektu "Europejskie kwalifikacje no=rmą XXI wieku". Były nie tylko zajęcia, warsztaty i nauka, ale także czas na relaks, wypoczynek i wycieczki....