Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Andrzej Szczepocki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
szczepocki
Andrzej Szczepocki (ur. 1951) ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podyplomowe z dziedziny administracji i zarządzania. Pełnił funkcję prezesa Zakładu Usług Technicznych. W latach 80-tych był naczelnikiem gminy Kleszczów, pracował na stanowisku dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 1990 został mianowany Wojewodą Piotrkowskim, którą to funkcję sprawował przez dwa lata. Przez kilka kadencji był radnym gminy Kleszczów. Pełnił również funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Przekonywał inwestorów do zainwestowania w dotąd nie znanej bliżej prywatnemu biznesowi okolicy. Fundacja zajęła się również bezpośrednio mieszkańcami gminy, którym wraz z samorządem gminnym wybudowano drogi, kanalizacje, sieci energetyczne, oczyszczalnie ścieków, gazociąg. Zorganizowano setki szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje czy też pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w działania Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów doszło do stworzenia stref przemysłowych na terenie gminy Kleszczów, gdzie swoje siedziby ma wiele znanych firm. To właśnie bogato uzbrojone i w pełni przygotowane tereny inwestycyjne stały się wizytówką najbogatszej gminy w Polsce. W okresie 15 lat pełnienia przez Andrzeja Szczepockiego funkcji prezesa  ulokowało się na terenie kleszczowskich stref przemysłowych około dwudziestu firm z różnych branż, w tym wiele o światowej renomie, z kapitałem polskim i zagranicznym. Dzięki temu gmina ma solidną alternatywę wobec największych pracodawców regionu – kopalni i elektrowni, którzy w perspektywie najbliższych lat będą znacząco redukować swoją działalność na terenie Kleszczowa z powodu zakończenia eksploatacji złóż. Ponadto Andrzej Szczepocki jest pomysłodawcą i propagatorem koncepcji połączenia gminy Kleszczów z drogą krajową numer 8 oraz drogą ekspresową numer 1, budowy drogi przez dawny wkop kopalni w stronę Bełchatowa oraz modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Piotrków – Bełchatów – Rogowiec – Kleszczów.