Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Raport o stanie powiatu za rok 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
raport1

Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie powiatu bełchatowskiego za 2020 rok”. Dokument jest już gotowy i przyjęty przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie. Kolejnym etapem jest jego ocena przez mieszkańców i radnych Rady Powiatu.


Debata nad „Raportem o stanie powiatu bełchatowskiego za 2020 rok" odbędzie się na sesji Rady Powiatu w Bełchatowie w czerwcu. Mieszkańcy powiatu mogą zabrać w niej głos po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie. Należy to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwołania sesji, na której ma być rozpatrzony raport o stanie powiatu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 300 osób, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Kolejność zabierania przez nich głosu będzie zgodna z kolejnością ww. pisemnych zgłoszeń.


Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, w Biurze Rady Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, I piętro, pok. 110.
Druki do pobrania - zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2020 rok" dostępne są w punkcie informacyjnym w budynku głównym starostwa (wersja papierowa), na stronie internetowej (załączniki pod tym artykułem), a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Raport o stanie powiatu za 2020 rok (pdf) 1.79mb (pobrań: 1677)
Zgloszenie do zabrania glosu w debacie (pdf) 0.12mb (pobrań: 199)