Wtorek 19 paździenika 2021

Powiatowe Jednostki Organizacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

 

Powiatowy Zarząd Dróg
97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67
 tel. 44 632 79 14
fax 44 632 79 14
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
pzd@powiat-belchatowski.pl
Dyrektor Jerzy Michalak
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 733 04 98, fax 44 632 53 48
www.pcpr.powiat-belchatowski.pl
pcpr@powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Wiesława Pędzik
 
(Numery telefonów do poszczególnych komórek placówki w załączniku poniżej artykułu) 
Powiatowy Urząd Pracy
97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3
 tel. 44 632 94 04
www.pupbelchatow.pl
sekretariat@pupbelchatow.pl
Dyrektor: Maria Kulińska
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 633 16 81   
email: sekretariat@cabelchatow.pl
Dyrektor: Jacenty Pajkert 
Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2
tel. 44 635 24 00     
www.dps.powiat-belchatowski.pl
dps@dps.powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Katarzyna Woszczyk
Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach     
97-425 Zelów, Zabłoty 19
tel. 44 634 19 40
www.dpszabloty.pl
dps@dpszabloty.pl
Dyrektor: Małgorzata Muszkiewicz
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-400 Bełchatów, Łękawa 9
tel./fax 44 635 13 48
607 94 14 42

moslekawa@op.pl
Dyrektor: Katarzyna Golik - Zielińska
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej     
97-438 Rusiec, Dąbrowa Rusiecka 51
tel. 43 676 60 04
www.dddabrowarusiecka.prv.pl
domdzieckadabrowa@wp.pl

Wychowawca-koordynator: Irena Niedbalska
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
 tel. 44 632 28 74 fax 44 633 06 54
ppp_belchatow111@wp.pl
Dyrektor: Anetta Gargul
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. gen. Janusza Głuchowskiego  
   
97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
tel. 44 633 60 08
www.soswbelchatow.pl
sekretariat@soswbelchatow.pl
Dyrektor: Małgorzata Stemplewska
Bursa Szkolna
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
Maria Krystyna Piskorz, tel. 44 632 12 52         
bursa.belchatow@wp.pl
www.bursa.powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Agnieszka Sarowska – Rorat
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny     
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
 tel. 44 633 16 81
www.ois.powiat-belchatowski.pl

sekretariat@cabelchatow.pl
Wychowawca-koordynator: Anna Dudkiewicz
Centrum Kształcenia Zawodowego    
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96     
tel. 44 633 23 78
fax 44 633 23 44
www.ckpbelchatow.bai.pl
ckp_belchatow@wp.pl
Dyrektor: Andrzej Jędrzejczyk
I Liceum Ogólnokształcące
im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie     

97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 6     
tel. 44 633 23 68
fax 44 632 49 28
www.lo1.pol.pl
lo1@lo1.pol.pl
Dyrektor: Joanna Zalejska
II Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72
tel. 44 632 22 11
fax 44 632 21 83    
www.2lokochanowski.pl
sekretariat@2lokochanowski.pl
Dyrektor: Anita Szymczyk-Trawińska
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
im. Gen. Ludwika Czyżewskiego
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
tel. 44 632 57 11
fax 44 632 31 56    
www.zsp3belchatow.pl
sekretariat@zsp1belchatow.pl
P.o. Dyrektora: Piotr Mielczarek
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
im. Romualda Traugutta w Bełchatowie     

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 98
 tel. 44 632 16 42
https://zsp2bel.pl/
Dyrektor: Irmina Wojciechowska
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie     
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5
tel. 44 634 10 70
zsp.kilinski.zelow@gmail.com
www.kilinski-zelow.edu.pl
Dyrektor: Grażyna Frontczak
Powiatowe Centrum Sportu
97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 96
biuro tel. +48 513 470 620
lodowisko tel. +48 504 48 08 07
pływalnia kryta 502 057 563
www.pcs-belchatow.pl
e-mail: info@pcs-belchatow.pl
Dyrektor: Mirosław Mielus


 
telefony do PCPR (pdf) 0.31mb (pobrań: 200)