Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Georg Grabner

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
grabner
Georg Grabner (ur. 1952 r., obecnie Starosta Powiatu Berchtesgaden) jest politykiem CSU Christlich-Soziale Union, tj. Unii Chrzescijańsko-Społecznej, partii działającej tylko w Bawarii. W roku 2002 został starostą powiatu Berchtesgaden i pełni tę funkcję do dzisiaj. Jest odznaczony niemieckim krzyżem zasługi. W 2013 roku minęło 10 lat od pierwszego wyjazdu grupy radnych z Powiatu Bełchatowskiego do Powiatu Berchtesgaden w Bawarii, podczas którego doszło do bezpośrednich kontaktów z grupą działaczy samorządowych na czele ze starostą niemieckiego powiatu Georgiem Grabnerem. W czasie tego spotkania Georg Grabner postanowił zaangażować się w podjętą przez społeczną organizację „Unia Europejskich Federalistów" inicjatywę nawiązania partnerskiej współpracy z Powiatem Bełchatowskim. Dzięki jego zaangażowaniu współpraca naszych powiatów zaowocowała licznymi kontaktami między mieszkańcami naszych powiatów. Na podkreślenie zasługują coroczne wyjazdy młodzieży ze szkół powiatu bełchatowskiego i rewizyty młodzieży ze szkół z Powiatu Berchtesgaden.Ponadto odbyły się spotkania z udziałem rolników, przedsiębiorców, nauczycieli, artystów, pracowników pomocy społecznej, policji i straży pożarnej. W 2007 roku doszło do podpisania stałej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Bełchatowskim i Powiatem Berchtesgaden. Na uwagę zasługuje fakt, iż Powiat Bełchatowski jest jedynym partnerem w ramach współpracy międzynarodowej dla Powiatu Berchtesgaden. Przez wszystkie te lata owocnej współpracy starosta Georg Grabner życzliwie patronował tej współpracy, jak również zaangażował się osobiście w realizację umowy partnerskiej.