Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Rejon Solecznicki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
4
W sierpniu 2013 roku do grona naszych partnerów dołączył Rejon Solecznicki. Położony jest on w południowo-wschodniej części Litwy w okręgu wileńskim. Jego powierzchnia to 1 492 km2, z czego 44,71% to tereny rolne, 43,77% lasy, 2,21% miasta i osiedla, 2,41% tereny przemysłowe, 5,16% to obszary o innym przeznaczeniu.

Największą grupą zamieszkującą rejon są Polacy, stanowią 80% ludności. Głównym ośrodkiem administracyjnym jest miasto Soleczniki. W skład rejonu wchodzi 13 gmin. Przez teren rejonu przechodzą ważne szlaki komunikacyjne: drogi nr A-15 (międzynarodowa E 85) Wilno-Soleczniki-Lida, republikańskie: nr 127 Orany-Koleśniki-Ejszyszki, nr 126 Ejszyszki-Butrymańce-Soleczniki, nr 104 Soleczniki-Paszki-Dziewieniszki, nr 176 Pirczupy-Rudniki-Jaszuny. Szlak kolejowy Wilno-Soleczniki-Lida, linia kolejowa, jednotorowa, wybudowana w końcu XIX wieku. W rejonie znajduje się dworzec autobusowy (Soleczniki) oraz dwie stacje kolejowe (Jaszuny i Stasiły k. Solecznik).

Obszar solecznicki szczególnie bogaty jest w dziedzictwo kulturowe. Na jego terenie znajdują się kościoły i pałacyki, kamienie prehistoryczne i starożytne kurhany, unikalna zabudowa starych wsi. Dane statystyczne wykazują istnienie 280 zabytków kultury, wśród których jest m.in. 13 kościołów, dwie cerkwie, kaplice, zabudowania dawnych zespołów pałacowych i dworskich. W Solecznikach bywał Adam Mickiewicz, we wsi Jaszuny Juliusz Słowacki,.

Nauka prowadzona jest w trzech językach. Jest tu jedno gimnazjum, czternaście szkół średnich, trzynaście szkół podstawowych i dwadzieścia jeden początkowych.
Rejon solecznicki stanowi obecnie jeden z najbardziej zwartych terenów zamieszkałych przez Polaków na obszarze Litwy. Jest to teren zróżnicowany językowo. Występują obszary, gdzie osoby uważające się za Polaków mówią językiem po prostu czy też po prostemu (ludowe określenie spolszczonej gwary białoruskiej). Na pograniczu litewsko-białoruskim mieszkają grupy ludności polsko-białoruskiej określające siebie jako tutejsi.

Jest to region przede wszystkim rolniczy. Aktualnie zarejestrowanych jest tam dziewięćdziesięciu rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. Niewielki przemysł reprezentowany jest przez kilkadziesiąt firm działających głównie w Solecznikach, Ejszyszkach, Jaszunach i Białej Wace.