Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

śp. Bogusław Dziedzic

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
sp dziedzic
Śp. Bogusław Dziedzic (1948 – 2003) wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku politologia. Ukończył również podyplomowe studia muzealnicze w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Wiele lat mieszkał i pracował we Wrocławiu. W roku 1981 powrócił do Bełchatowa, gdzie przez 10 lat przewodniczył Bełchatowskiemu Klubowi Twórców Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury. Od 1991 roku działał w Stowarzyszeniu Przyjaciół Bełchatowa, gdzie w latach 1997-2003 pełnił funkcję prezesa. Był orędownikiem i pomysłodawcą utworzenia muzeum w Bełchatowie, którego dyrektorem został w 1995 roku, kiedy placówką formalnie rozpoczęła swoją działalność. Muzeum Od początku funkcjonowania muzeum prowadziło działalność kulturową, oświatową,  jak i wystawienniczą. Organizowano koncerty, wystawy, konkursy, spotkania z ciekawymi osobistościami życia publicznego, filmu, sztuki. Odbywały się spotkania autorskie, wieczory poetyckie, spotkania hobbystów, promowano miejscowych artystów. Bogusław Dziedzic nawiązał również współpracę ze szkołami, gdzie często występował jako juror w konkursach plastycznych i historycznych. Miał również pasję malarską. Malował stosując różnorodne techniki, wiele z jego prac znajduje się w kolekcjach krajowych i zagranicznych. W Bełchatowie zrealizowanych jest wiele jego projektów plastycznych, jak na przykład tablica Żołnierzom Września w Grocholicach i Żołnierzom Armii Krajowej w Bełchatowie, obelisk na cmentarzu żydowskim w Bełchatowie czy obraz Serca Jezusowego na osiedlu Binków. Był on również radnym miejskim (w latach 1994-1998), członkiem Zarządu i Komisji Kultury. W latach 1999-2002 był radnym Rady Powiatu w Bełchatowie, pełniąc też funkcję wiceprzewodniczącego Rady.