Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Jacek Kaczorowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
kaczorowski
Urodził się 7 listopada 1957 roku w Rawie Mazowieckiej. Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Górniczym rozpoczął w 1976 roku. W 1981 roku ukończył je na kierunku technika odkrywkowej eksploatacji złóż ze specjalnością inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego. Na uczelnię wrócił także w latach 1996–1998, gdy podyplomowo studiował menedżerstwo w górnictwie. Po ukończeniu studiów  związał się z jedną z największych w Europie firm górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów. Tam pokonywał kolejne szczeble zawodowej kariery – był m.in. głównym inżynierem, dyrektorem zakładu robót inżynieryjno-budowlanych. W latach 1999–2003 będąc członkiem zarządu piastował w KWB Bełchatów funkcję dyrektora ds. inwestycji, a w latach 2006–2010 prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Od lipca 2009 roku równolegle zarządzał również PGE Elektrownią Bełchatów SA i doprowadził do jej konsolidacji z kilkunastoma spółkami energetycznymi i wydobywczymi z całej Polski. Do końca 2015 roku był prezesem skonsolidowanego podmiotu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA jednej z pięciu najważniejszych spółek Polskiej Grupy Energetycznej.

Pod kierownictwem J.Kaczorowskiego bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne rozwija się dynamicznie. W 2009 r. z nowej odkrywki KWB Bełchatów w Szczercowie wydobyto pierwszy węgiel. Dzięki temu bełchatowska  elektrownia ma zagwarantowane dostawy paliwa przez kolejne 30 lat. W trakcie kadencji obecnego Zarządu przedsiębiorstwa wybudowano największy blok energetyczny w Elektrowni Bełchatów. Wyposażony on zostanie w instalację CCS do wychwytywania, transportu i magazynowania dwutlenku węgla. W 2011 r. ruszyły prace przy budowie nowej siedziby koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Dzięki temu  Bełchatów ugruntuje swoją pozycję jako stolica polskiej energetyki.