Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowuje się do prac związanych z projektem budżetu na 2024 rok, w związku z czym zapraszamy stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składnia projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, wydarzeń i inicjatyw w zakresie np. sportu i rekreacji, kultury i sztuki, promocji zdrowia, czy pomocy społecznej w 2024 roku. Przedstawiciele organizacji mogą też zgłaszać propozycje szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć. Na propozycje czekamy do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje i formularz w dostępne w załącznikach.
Centrum OPUS zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie grantowym "Splot Wartości" na konsultacyjne spotkanie on-line. Podczas spotkania zostaną przypomniane reguły konkursu i udzielona pomoc w przygotowaniu wniosków wstępnych.  Będzie to też okazja do poznania się organizacji startujących w konkursie i sieciowania działań na rzecz praw podstawowych i wartości europejskich.
Data: 17 lipca 2023 r. (poniedziałek), godz. 17.00
Zapisy na spotkania poprzez formularz: www.crm.opus.org.pl/splot-wartosci-online
Informacje o konkursie są dostępne na stronie www.opus.org.pl/splot-wartosci oraz www.granty.siecsplot.pl
Projekt "Splot Wartości" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, iż 7 lipca 2023 r. do bełchatowskiego starostwa wpłynęła oferta Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "ERSKA" w Bełchatowie na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i powiatu bełchatowskiego". Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 18.05.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga szachowa”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 2.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
W czerwcu Centrum OPUS świętuje 24. urodziny. Z tej okazji chce zaprosić wszystkie społecznie aktywne osoby do spędzenia tego dnia razem na Forum Energii Społecznej. Będzie to przestrzeń międzysektorowego spotkania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców społecznych oraz partnerów publicznych, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, dyskusji o wyzwaniach i o przyszłych działaniach. Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.
 
Centrum OPUS we współpracy z Polską Zieloną Siecią organizuje warsztaty pt. „Czy jest możliwa tania energia w gminie. Energetyka obywatelska, spółdzielnie energetyczne, różne źródła energii lokalnej - nowe programy dofinansowania”. Warsztaty skierowane do samorządów lokalnych, liderów społecznych, rolników, przedsiębiorców.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 23.03.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Piłkarski Klub Seniora z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Obchody jubileuszu 95-lecia piłki nożnej w Bełchatowie”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 8.500 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 17.03.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 1.900,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
 
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.