Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

cropped-glowa-i-stopa-nowe-0104-1
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zaprasza przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców na spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Spis powszechny’21: wszystko, co chcecie wiedzieć, ale nie wiecie, jak zapytać”, które odbędzie się 15 kwietnia w godz.15.30 -17.00. (online, na platformie ZOOM).
mikrogranty glowne
Kultura i sztuka, polityka społeczna, sport, turystyka, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości oraz ochrona i promocja zdrowia to tylko niektóre obszary wsparcia zawarte w Wojewódzkim Programie Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór ofert w ramach tegorocznej edycji programu. Na jego realizację przeznaczono w tym roku pół miliona złotych. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 tys. zł i większa niż 6 tys. zł.
Program współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
Centrum OPUS, jako Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy w ramach współpracy z Powiatem Bełchatowskim nieodpłatne usługi w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych aktywnych społecznie mieszkańców, jako realizatorów zadań publicznych realizowanych na rzecz Powiatu i zwiększania ich efektywności w aplikowaniu o środki pozabudżetowe. Doradcy OPUS dostępni są on-line i stacjonarnie.
kompy glowne
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza we wtorek, 23 lutego o godz. 11 na spotkanie on-line dotyczące wspierania starszych pokoleń w edukacji cyfrowej. Jest ono adresowane do osób chcących się uczyć i tych, którzy chcą uczyć i wspierać w nauce. Warunkiem udziału w tej konferencji jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem, wskazanym w dalszej części artykułu.
Pakiet na rozwój działań ekonomicznych dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z regionu. Rozpoczął się nabór na wsparcie dla grup nieformalnych i NGO. Oferta dotyczy zarówno organizacji i grup z Łodzi i regionu. Szczegóły w załącznikach.
W zalączniku (PDF) znajdują się informacje o dokumentach, miejscach ich składania i terminach, które obowiązują przy rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia zwykłego. 
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na cykl dwóch spotkań on-line pod tytułem „Wolontariat – jak i po co uruchamiać aktywność wolontarystyczną w lokalnej społeczności? Są zaplanowane we wtorki 8 grudnia i 15 grudnia po południu. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a także liderzy lokalni, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, pracownicy instytucji związanych z pomocą i opieką, osoby zainteresowane tematyką wolontariatu.
Uchwała Nr 375/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.