Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Informacje o powiecie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
29_1

zdj. Robert Król, uczestnik konkursu "Złap lato"
 

Powiat bełchatowski, region zlokalizowany w centrum Polski w województwie łódzkim, tworzą dwie aglomeracje miejskie: Bełchatów i Zelów oraz sześć gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców i Rusiec. Powiat jest dobrze skomunikowany z głównymi arteriami drogowymi w centrum Polski. Sama sieć dróg powiatowych to ponad 350 kilometrów. W powiecie bełchatowskim mieszka 113 tysięcy osób. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 55 do 64 lat.

Życie gospodarcze powiatu skupia się przede wszystkim wokół przemysłu wydobywczego i energetycznego za sprawą największych w Europie: kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni. Bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu i dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Potencjał powiatu bełchatowskiego to również sektor małych i średnich przedsiębiorstw, liczący ponad 8 tysięcy podmiotów gospodarczych. Gros z nich związana jest z zagłębiem energetycznym, ale z powodzeniem funkcjonują także firmy budowlane, gastronomiczne, medyczne, kosmetyczne, produkcyjno-handlowe i usługowe. Stopień bezrobocia w powiecie sukcesywnie maleje, obecnie wynosi 5,6 procent i jest niższy niż w województwie i kraju.

Powiat bełchatowski przez wiele lat zaliczany był do powiatów rolniczych, w którym połowa ludności utrzymywała się z pracy na roli. Obecnie użytki rolne, głównie z gruntami ornymi i łąkami, stanowią niewiele ponad połowę powierzchni powiatu. Duże zalesienie i liczne zbiorniki wodne stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki i aktywnej rekreacji. Sieć ścieżek i tras rowerowych z roku na rok powiększa się o kolejne kilometry. Mieszkańcy tłumnie uczestniczą w zorganizowanych rajdach powiatowych, odwiedzając po drodze zabytkowe kościoły, zespoły dworsko – parkowe czy obiekty o wartości historycznej i kulturowej. Z oferty kilkunastu ośrodków wypoczynkowych i hoteli na terenie powiatu chętnie korzystają biznesmeni oraz grupy szkoleniowe z całego kraju.

Za wieloletnie działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców, samorząd powiatu bełchatowskiego został wyróżniony „Europejską Nagrodą Ekologiczną” oraz tytułami: „Lider polskiej ekologii”, „Mecenas polskiej ekologii” czy „Promotor ekologii”. Nie tylko produkcja energii i ekologia są znakami rozpoznawczymi powiatu bełchatowskiego. Inwestycje w nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną znajdują się co roku wśród zadań wszystkich gmin i samorządu powiatu. Dzięki temu na imprezy sportowe przyjeżdżają tutaj m.in. curlingowcy, kolarze czy lekkoatleci z całego kraju.

Podniesienie standardów jakości życia mieszkańców w każdym z jego obszarów to główny cel, jaki stawia sobie samorząd powiatu bełchatowskiego od początku funkcjonowania. Do priorytetów należą przede wszystkim:
- poprawa stanu dróg,
- umożliwienie młodzieży kształcenia się w potrzebnych na rynku pracy zawodach,
- troska o bezpieczeństwo mieszkańców, czemu służy wspieranie jednostek straży pożarnej i policji,
- ochrona zdrowia poprzez programy bezpłatnych badań profilaktycznych,
- ochrona środowiska i wspieranie samorządów gminnych.

Samorząd powiat bełchatowskiego aktywnie działa także na arenie międzyregionalnej. Współpracuje z pięcioma powiatami w kraju i trzema zagranicznymi umożliwiając różnym grupom społecznym nawiązywanie kontaktów. Powiat bełchatowski to powiat z energią - dosłownie i w przenośni, ale jego największą wartość stanowią mieszkańcy, którzy z dumą mówią o swojej malej ojczyźnie i z chęcią dla niej pracują. To jest nasz prawdziwy i najcenniejszy potencjał, a zarazem motywacja, by robić lepiej, więcej i z energią - energią powiatu bełchatowskiego.