Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =


Patronat Wojewody Łódzkiego
IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau

Dla kogo forum?

Forum dedykowane jest przedsiębiorcom wszystkich branż, działającym na terenie powiatu bełchatowskiego, a zwłaszcza:

  • firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność,
  • osobom samozatrudniającym się.

Udział w wydarzeniu wziąć mogą nie tylko właściciele firm, ale także oddelegowani pracownicy (wskazani w formularzu rejestracyjnym).
 

W jakim celu?

Misją  Forum Gospodarczego jest tworzenie korzystnego klimatu wspierającego rozwój biznesu, stworzenie płaszczyzny do popularyzacji źródłowej i najnowszej wiedzy w szerokim aspekcie działalności gospodarczej, ułatwienie firmom nawiązywania kontaktów biznesowych oraz skierowanie uwagi biznesu w kierunku innowacji w technologiach i zarządzaniu – to jest głównym wyzwaniem dla IV Forum.
 

Jakie korzyści dla firm? Dlaczego warto spotkać się z najlepszymi?

Wartość udziału w Forum opisują zasadniczo te słowa: Wiedza – Kontakty – Promocja – Inspiracje - Prestiż. Motywem przewodnim wszystkich wykładów i prezentacji będzie rozwój oparty o nowoczesne narzędzia do zarządzania firmą w obliczu postępującej globalizacji gospodarki, wirtualizacji życia i pogoni za nowymi technologiami. Takie pojęcia jak  employer branding czy sukcesja  warto znać i korzystać z tej wiedzy praktycznie dla budowania mocnej i stabilnej marki oraz dynamicznego rozwoju własnej firmy. W trakcie Forum poznamy wyróżniających się lokalnie przedsiębiorców, czyli laureatów konkursu Starosty Bełchatowskiego „Firma na medal” a także wręczymy nagrodę „BEŁCHATOWSKIE SKRZYDŁA”
 

Goście specjalni

Na forum przyjadą delegacje z powiatów partnerskich (Proszowice, Myślenice, Kętrzyn, Stalowa Wola) oraz partner z Litwy. .Wśród gości tegorocznego wydarzenia znajdą się eksperci, doradcy, przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za gospodarczą koniunkturę i wspierających biznes, naukowcy.