Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Strategia powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Strategia rozwoju powiatu bełchatowskiego 2015-2020

 Powiat bełchatowski, jako powiat dbający o spójność przestrzenną, społeczną i gospodarczą z zachowaniem róznorodności w tych obszarach, chce przynajmniej do roku 2020 wpisywać się wprost w kierunki rozwoju regionu, kraju oraz Europy. W tym celu opracowana została strategia, która pozwoli zadbać o wzmacnianie potencjału powiatu, pielęgnować zróżnicowanie lokalne na swoim obszarze, a jednocześnie polepszać warunki życia mieszkańców i sukcesywnie zapewniać tę poprawę.

Strategia przedstawia cele strategiczne w trzech obszarach: gospodarczym, społecznym i przestrzennym. W pierwszym z nich wskazuje się, że powiat powinien postawić na rozwinięty system gospodarczy, oparty na wiedzy i innowacji. By go zrealizować, powinny być wdrażane niskoemisyjne i energooszczędne technologie, powinien rozwijać się tzw. zielony przemysł i usługi wykorzystujące odnawialne źródła energii. Strategia poleca wspierać małą przedsiębiorczość, promować powstawanie inkubatorów przedsiębiorczości i spółdzielni. W obszarze spójności społecznej zwraca się uwagę na podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży i osób dorosłych, politykę oświatową odpowiadającą zapotrzebowaniu rynkowi pracy i powszechniejsze stosowanie technik cyfrowych w edukacji. Zgodnie z nową strategią powinniśmy budować zintegrowane społeczeństwo z większą świadomością lokalną i regionalną, wspierać organizacje pozarządowe, rozwijać usługi rekreacyjne i turystyczne, przeciwdziałać wykluczeniom społecznym. Przed powiatem stawia się również zadanie dążenia do tego, by był on atrakcyjnym i dobrze skomunikowanym ośrodkiem. Pomocne w tym celu będzie inwestowanie w szybką komunikację z dużymi miastami, wspieranie potencjału turystycznego powiatu.

W opracowaniu strategii brali udział poprzez konsultacje społeczne także mieszkańcy. Wyniki przeprowadzonych ankiet zamieszczone są w dokumencie. Mieszkańcy wskazując atuty powiatu bełchatowskiego wymienili korzystne położenie wobec dróg krajowych, walory krajobrazowe i przyrodnicze, rezerwy terenów na cele inwestycyjne, rozbudowana infrastruktura turystyczno-sportowa. Jako największe szanse rozwojowe powiatu wskazali pozyskiwanie środków z UE, rozwój małej przedsiębiorczości, przeznaczanie obszarów na inwestycje. Przyznali również, że niektóre cele z poprzedniej strategii dla powiatu, obowiązującej do roku 2015, powinny być kontynuowane: wykorzystywanie potencjału gospodarczego w regionie (elektrownia, kopalnia, strefy przemysłowe) i niwelowanie rozbieżności społecznych wynikających np. z bezrobocia.

136 stron dokumentu zawiera wiele tabel i wykresów, dzięki czemu łatwiej jest czytać dane. Niektóre z nich dotyczą także poziomu województwa i kraju, co pozwala poznać usytuowanie powiatu w różnych aspektach w porównaniu z regionem łódzkim i Polską.

strategia-rozwoju-powiatu-belc-1478244702 (pdf) 3.41mb (pobrań: 2057)