Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Powiat Stalowowolski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Od 2011 roku partnerem Powiatu Bełchatowskiego jest Powiat Stalowowolski. Leży on w północnej części województwa podkarpackiego. Zamieszkuje go 107 470 mieszkańców na powierzchni 832,92 km2. W jego skład wchodzi pięć gmin wiejskich, jedna gmina miejska oraz miasto - Stalowa Wola, która jest jednocześnie stolicą powiatu.

Przez wieki, ziemie dzisiejszego powiatu stalowowolskiego oraz zamieszkująca je ludność współtworzyła historię Polski. Nie omijały jej wydarzenia, opisywane dzisiaj przez szkolne podręczniki. Tu również zachodziły znaczące zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne, tu także wioski, lasy i pola stawały się areną działań wojennych.

Obecnie szczególnym miejscem na mapie powiatu jest Gmina Stalowa Wola. Tutaj koncentruje się życie gospodarcze regionu, tutaj mieści się zdecydowana większość instytucji życia publicznego, uczelni, wydawnictw i redakcji, placówek oświatowych i instytucji finansowych, pracujących na rzecz mieszkańców powiatu. Przez jej teren prowadzi droga krajowa nr 77, którą przebiega tranzyt z centralnej części Polski ku granicom ze Słowacją i Ukrainą.

W pozostałych gminach przede wszystkim funkcjonują przedsiębiorstwa związane z tartacznictwem i przetwórstwem drewna, a także gastronomią i usługami budowlanymi. Obecnie na terenie powiatu stalowowolskiego prowadzone są działania inwestycyjne, rozwijane są agroturystyka, rekreacja, budownictwo mieszkaniowe.

Fotografie pochodzą ze strony internetowej www.stalowowolski.pl