Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 listopada 2023

Zapraszamy do lektury gazetek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bełchatowie. Gazetki dostępne w załącznikach.
Zapraszamy do lektury gazetek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Gazetki dostępne w załącznikach.
Zarządzenie nr 42/2023 Starosty Bełchatowskiego w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2023 - 2027 dostępne w załączniku.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego z dn. 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły w załączniku.
Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją poradnika i broszury. Zostały one przygotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z poradnika można dowiedzieć się jak korzystać z prawa do dostępności. Broszura dotyczy tematu dostępności - czym jest i co o niej warto wiedzieć. Obydwa dokumenty dostępne w załącznikach.
Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia, weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej: zawodowej, psychospołecznej i medycznej. Beneficjentami Programu „Powrót do zdrowia. Powrót do pracy” mogą być osoby niepełnosprawne lub tez takie, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale w wyniku wypadku lub choroby nie mogą pracować w dotychczasowym zawodzie.
sow1
System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
miganie gl
Osoby potrzebujące pomocy tłumacza języka migowego i chcące załatwić sprawę w bełchatowskim starostwie mogą skorzystać bezpłatnie z takiego wsparcia. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie urzędu o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Należy to zrobić wypełniając specjalny formularz.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację trzech zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług, dających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Przeznaczona na te zadania suma, wynosząca 50 tys. zł, pochodzi z PFRON. Powinny one zostać zrealizowane od 11 października do 30 listopada.
 
Zarządzeniem  nr 18/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku Starosty Bełchatowskiego  został odwołany członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023  na wniosek organu , który zgłosił jego kandydaturę   oraz w celu uzupełnienia składu  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  Zarządzeniem Starosty Bełchatowskiego   nr 25/2021 z 24 marca 2021 roku  został powołany  członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023.