Poniedziałek 06 grudnia 2021

miganie gl
Osoby potrzebujące pomocy tłumacza języka migowego i chcące załatwić sprawę w bełchatowskim starostwie mogą skorzystać bezpłatnie z takiego wsparcia. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie urzędu o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Należy to zrobić wypełniając specjalny formularz.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację trzech zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług, dających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Przeznaczona na te zadania suma, wynosząca 50 tys. zł, pochodzi z PFRON. Powinny one zostać zrealizowane od 11 października do 30 listopada.
 
Zarządzeniem  nr 18/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku Starosty Bełchatowskiego  został odwołany członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023  na wniosek organu , który zgłosił jego kandydaturę   oraz w celu uzupełnienia składu  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  Zarządzeniem Starosty Bełchatowskiego   nr 25/2021 z 24 marca 2021 roku  został powołany  członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023.
Zachęcamy do obejrzenia audycji "Niepełnosprawni - pełnoprawni"  wyemitowanej 22 maja 2019 r. w TVP Łódź.
06-06-2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
niepelnosprawni
Wszystkich pracodawców tworzących miejsca pracy i otwartych na potrzeby osób niepełnosprawnych Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Lodołamacze 2013" objętego honorowym patronatem przez Annę Komorowską - małżonkę Prezydenta RP. W konkursie może wziąć udział każdy pracodawca  zatrudniający chociaż jedną osobę niepełnosprawną. Jest to inicjatywa z ośmioletnią tradycją wyróżniająca ludzi, firmy, instytucje angażujące się w rozwiązywanie problemów związanych z rynkiem pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON  pn. EBIFRON. Publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl, jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.