Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Tłumacz migowy pomoże załatwić sprawę

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Osoby potrzebujące pomocy tłumacza języka migowego i chcące załatwić sprawę w bełchatowskim starostwie mogą skorzystać bezpłatnie z takiego wsparcia. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie urzędu o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Należy to zrobić wypełniając specjalny formularz.
miganie gl
Udostępnienie usługi tłumacza języka migowego

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która zapewnia osobom doświadczonym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym), skorzystanie z usług tłumacza migowego polskiego, przy załatwianiu spraw urzędowych. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy Urząd co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych, wypełniając odpowiedni formularz (wzór poniżej), który należy złożyć wybierając jedną z poniższych możliwości:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powiat@powiat-belchatow.pl;
  • w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP;
  • w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Pabianickiej 17/19;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów;
  • faxem pod numer 44/635 86 17.
Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym Urzędem. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym Urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Monika Selerowicz
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: freepik
Formularz_wniosek_tlumacz_migowy (pdf) 0.11mb (Pobrań: 29)
Formularz_wniosek_tlumacz_migowy (odt) 0.02mb (Pobrań: 70)
← powrót