Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Uwaga! Nowe zasady przedłużenia ważności orzeczeń

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Z dniem 30 grudnia 2023 r. zmieniono zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 
Zgodnie z nowymi uregulowaniami orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie wcześniejszych przepisów, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa wyżej, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej zachowuje ważność na ten sam okres co orzeczenie, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Po uzyskaniu nowego orzeczenia, należy wystąpić o wydanie kolejnej karty parkingowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby, których ważność orzeczeń została wydłużona do 30 września 2024r. mogą na bieżąco składać kolejne wnioski o wydanie nowego orzeczenia również przed tym terminem.
← powrót