Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Sobota 19 sierpnia 2017

Patronat starosty bełchatowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Patronat starosty bełchatowskiego to forma wyróżnienia podkreślająca szczególny charakter przedsięwzięć realizowanych na terenie powiatu bełchatowskiego lub poza jego terenem. Inicjatywy objęte patronatem przyczyniają się do promocji powiatu bełchatowskiego oraz jego rozwoju w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Szczegółowe zasady przyznawania patronatu określa Regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem starosty bełchatowskiego zamieszczony poniżej.