Piątek 18 paździenika 2019

Ratujemy zabytki nekropolii - kwesta (01.11.2012r.)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =