Sobota 29 lutego 2020

Konkurs ofert w zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
W dniu 17 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. Pełna treść ogłoszenia znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19.
ogłoszenie konkursu (Pobrań: 82)
← powrót