Sobota 04 lipca 2020

Informacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatówznak: KWB/DI/647/DIZ/405/IZG/10/231/2019 uzupełnionego pismem znak: KWB/D/2064/DI/1495/DIZ/805/IZG/10/430/2019; zamierza wywłaszczyć pod działalność
górnicząna Polu Szczerców nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Młynki, gmina Szczerców, oznaczoną zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działka nr 303 o pow. 0,19 ha, wpisaną jako własność Grażyna Materac (nie odnaleziono dokumentu własności).
← powrót