Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
P L A T F O R M A    Z A K U P O W A   P O W I  A T U   B E Ł C H A T O W S K I E G O
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza wykonawców usług i dostawców towarów do udziału w procesie składania ofert w sposób elektroniczny, gwarantujący pełną poufność oraz bezpieczeństwo przekazu danych.
  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia,
  • Po wypełnieniu pól w formularzu, a następnie klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej na https://przetargowa.pl/kwalifikowany-podpis-a-elektronizacja/)
Aby składać oferty nie muszą Państwo zakładać konta na Plaformie Zakupowej. Zachęcamy jednak do jego założenia oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać dopasowane zaproszenia do postępowań. Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny.
← powrót