Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Informacja dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
W dniu 7 marca 2023 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął Uchwałę nr 99/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „ADASIE” na zadanie pn. Aktywizacja osób starszych, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej. Oferta ta nie spełniła wymogu określonego w punkcie V.15 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zgodnie z którym dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

W związku z faktem, iż w wyniku oceny merytorycznej w/w oferta uzyskała 125 punktów na 248 punktów możliwych do uzyskania, a tym samym nie osiągnęła pułapu min. 55%, zadanie publiczne nie może zostać zlecone do realizacji.
← powrót