Sobota 18 stycznia 2020

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza liderów organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego dla liderów organizacji pozarządowych”. Projekt kierowany jest szczególnie...
22-04-2013

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie - małe granty (tzw. mała dotacja)

Zarząd Powiatu w Bełchatowie zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 w obszarach...
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia zadań publicznych zleconych przez Powiat Bełchatowski, a realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2012 r., zamieszczamy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego...
Zakończyły się konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Do Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami...
Szanowni Państwo   Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.    Ogłoszenie o...
17-09-2012

Tydzień poradniczy

Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji      Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień...
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na 2013 rok, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składania projektów wniosków...
31-07-2012

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zarząd...
11-07-2012

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)...