Niedziela 09 sierpnia 2020

    Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.Rozpoczęcie konsultacji...
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na 2015 rok, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składnia projektów wniosków...
10-06-2014

Komunikat

Zarząd Powiatu informuje, że 5 czerwca wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie na...
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 20 marca 2014 roku...
Mobilny Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie serdecznie zaprasza do udziału w...
21-02-2014

Szkolenia

W ramach Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu bełchatowskiego ztał przygotowany szereg szkoleń.   1. Szkolenie "Planowanie pracy projektem" - które odbędzie się 28 lutego br. Szkolenie poświęcone...
W ostatnim czasie zostało ogłoszonych sporo fajnych i ciekawych konkursów dla organizacji, spośród których każda  znajdzie coś dla siebie. MOWES w Bełchatowie chce przeanalizować wybrane konkursy, które w...
Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.  Ogłoszenie o przeprowadzeniu...
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza liderów organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego dla liderów organizacji pozarządowych”. Projekt kierowany jest szczególnie...
22-04-2013

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie - małe granty (tzw. mała dotacja)