Niedziela 18 sierpnia 2019

17-09-2012

Tydzień poradniczy

Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji      Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień...
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na 2013 rok, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składania projektów wniosków...
31-07-2012

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zarząd...
11-07-2012

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)...
Znane są wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z takich obszarów jak kultura, sport, promocja i ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. Wśród przedsięwzięć współfinansowanych przez budżet...
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach...
03-01-2012

Tylko 1 procent

1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO   Chcesz pomóc swojemu miastu, swojej okolicy? Jeżeli tak, możesz zrobić to pośrednio, poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego oddając im...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie: pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, sportu i kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,...
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), nakłada na organy administracji...