Niedziela 09 sierpnia 2020

Forum poświęcono kierunkom współpracy samorządu powiatowego i organizacji działających w środowisku lokalnym, a głównie tworzeniu i potrzebie powoływania rad działalności pożytku publicznego. Anna Dyderska, przedstawicielka OPUS, omówiła korzyści i wyzwania,...
21-04-2015

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 14.04.2015r do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn....
GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego.  W związku z ogłoszeniem kolejnej edycji tego...
KOMUNIKAT  DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTUZgodnie z uchwałą nr 88/15 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Bełchatowskiej Grupy Offroadowej WYR 4X4 na realizację zadania publicznego z zakresu turystki...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 13 marca 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001...
Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 03.03.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...
Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 23.02.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęły następujące oferty: - oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie na realizację zadania publicznego z zakresu...
Chcesz pomóc swojemu miastu, swojej okolicy? Jeżeli tak, możesz zrobić to pośrednio, poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego oddając im 1% ze swojego podatku dochodowego. Serdecznie zachęcamy do pomagania organizacjom, które aktywnie...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 14 października 2014 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu ...