Sobota 18 stycznia 2020

21-07-2015

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na rok 2016, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowanie realizacją zadań publicznych, o zasięgu ponadgminnym, do składania projektów wniosków...
Piknik stowarzyszeń, organizowany przez starostę bełchatowskiego, ma już kilkuletnią tradycję. Jego celem jest zaprezentowanie mieszkańcom doświadczeń, upowszechnianie idei przyświecających działaniom stowarzyszeń, integracja środowisk społeczników, wymiana informacji etc. Impreza ma charakter...
Forum poświęcono kierunkom współpracy samorządu powiatowego i organizacji działających w środowisku lokalnym, a głównie tworzeniu i potrzebie powoływania rad działalności pożytku publicznego. Anna Dyderska, przedstawicielka OPUS, omówiła korzyści i wyzwania,...
21-04-2015

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 14.04.2015r do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn....
GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego.  W związku z ogłoszeniem kolejnej edycji tego...
KOMUNIKAT  DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTUZgodnie z uchwałą nr 88/15 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Bełchatowskiej Grupy Offroadowej WYR 4X4 na realizację zadania publicznego z zakresu turystki...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 13 marca 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001...
Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 03.03.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...
Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 23.02.2015r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęły następujące oferty: - oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie na realizację zadania publicznego z zakresu...