Niedziela 09 sierpnia 2020

    W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie  podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2016 roku punktów...
    W dniu 14 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:- pomocy...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 18.11.2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie oferta Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego z siedzibą w Mzurkach na...

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W dniu 18 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2016r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.Ogłoszenie...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 9 października 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Trybunalski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury ...
15-10-2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

23-07-2015

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na realizację zadania publicznego z...
21-07-2015

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na rok 2016, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowanie realizacją zadań publicznych, o zasięgu ponadgminnym, do składania projektów wniosków...
Piknik stowarzyszeń, organizowany przez starostę bełchatowskiego, ma już kilkuletnią tradycję. Jego celem jest zaprezentowanie mieszkańcom doświadczeń, upowszechnianie idei przyświecających działaniom stowarzyszeń, integracja środowisk społeczników, wymiana informacji etc. Impreza ma charakter...