Czwartek 20 lutego 2020

Inwestycje drogowe w powiecie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Remonty dróg, chodników, budowa nowych nawierzchni i ścieżek rowerowych to jedne z najważniejszych zadań, jakie Powiat Bełchatowski realizuje. Inwestycje prowadzone są na terenie całego powiatu, w zależności od potrzeb mieszkańców, a także przewidzianych środków w budżecie.

 
zdjęcie
 
Inwestycje drogowe pochłaniają miliony, a potrzeby w zakresie modernizacji dróg w naszym powiecie są duże... jednak możemy śmiało powiedzieć, że efekty nakładów w tym zakresie już widać – mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk - Sukcesywnie w każdej gminie modernizujemy infrastrukturę drogową. Powiat rokrocznie wydatkuje duże środki finansowe na ten cel, jednak bez wsparcia samorządów gminnych działania zmierzające do polepszenia sytuacji na drogach będą trwały dłużej. Część zadań realizowana jest ze środków własnych Powiatu lub też z udziałem środków z poszczególnych gmin- dodaje wicestarosta... Ponadto w trakcie realizacji są również przedsięwzięcia z udziałem pozyskanych przez Powiat środków zewnętrznych z dotacji rządowej.
Obecnie prace drogowe realizowane są między innymi w Pożdżenicach gm. Zelów, ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II”- tak brzmi nazwa zadania. Była to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców obecnie jest już na etapie prawie finalnym, planowane zakończenie to koniec października. Inwestycja to koszt ponad 550 tys zł. Koszty po połowie pokrywają Powiat Bełchatowski i Gmina Zelów. Zakres prac podzielony był na etapy, wykonano m.in. budowę chodnika, zjazdów, remont przepustów, odtworzono istniejące rowy przydrożne.
Prace trwają także w Wygiełzowie, inwestycja pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygiełzów” ma się zakończyć w połowie października. Prace dotyczą budowy chodnika,wykonanie ścieku przykrawężnikowego, przebudowę rowów przydrożnych, rozbudowano także kanalizację deszczową. Koszt inwestycji to blisko 300 tys,w tym zadaniu także partycypują po połowie kosztów Starostwo i Gmina Zelów.

Na Kurnosie II do końca listopada prowadzone będzie zadanie pod nazwą „Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II”. Prace przewidziano przy 50 posesjach, a ich koszt to 340,00 zł brutto za 1 mb. Kwotę w całości pokrywa powiat.

Fundusze na poszczególne inwestycje są także pozyskiwane z zewnątrz. Najlepszym i skutecznym tego typu działaniem jest przykład z ostatnich tygodni. Powiat otrzymał wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych, i tak dzięki temu inwestycja pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E Bogdanów – Łękawa w m. Łękawa na dł. 500 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem i wybudowaniem chodników” będzie mogła dojść do skutku. A jest to zadanie bardzo kosztowne, bowiem opiewa na kwotę 1 mln 406 954 zł, dzięki dofinansowaniu koszty rozłożono na pół, czyli po 703 477 zł... Jeżeli istnieje możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz na tak poważne zadania korzystamy z takiej szansy podkreśla wicestarosta powiatu Jacek Bakalarczyk. Bowiem wszystko co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach... Zakończenie prac w Łękawie przewidziane jest na połowę grudnia.
Do zadań które już są zakończone i mieszkańcy mogą w pełni z nich skorzystać, możemy zaliczyć Trakt Puszczański-Osiny, w tym miejscu odtworzono stan pierwotny nawierzchni polegający na wykonaniu cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Odcinek, który został oddany pracom drogowców to ponad 1,5 km, a koszt to ponad 188 tys zł. W tym zadaniu kwotę podzielono na pół między Powiat Bełchatowski, a Gminę Szczerców.
Obecnie także opracowywana jest dokumentacja techniczna na dwie inwestycje: przebudowę drogi powiatowej nr 1912 E od miejscowości Zwierzchów do Postękalic wraz z budową chodnika, jak również odtworzenie drogi powiatowej nr 1910E i budowę chodnika w Woli Mikorskiej.

 
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót