Sobota 04 lipca 2020

Jak dostać pieniądze na usuwanie azbestu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wesprze finansowo osoby, które usuną ze swoich posesji elementy azbestowe. Na dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2019-2020 przeznaczono w 2019 roku 600 tys. zł. Osoba fizyczna, mieszkaniec Łódzkiego, może otrzymać do 90% kosztów całkowitych konkretnego zadania.
zdjęcie
Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony będzie do 30 września br. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie Funduszu. Osoba ubiegająca się o wsparcie może je otrzymać za usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, innych budynków niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się na nieruchomości beneficjenta. Pomocą mogą być też objęte koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na nieruchomości wnioskodawcy.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się w szczególności wydatki poniesione na:
- demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest,
- przygotowanie do transportu,
- załadunek oraz transport,
- rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków nie może przekroczyć 700 zł za tonę. 

Informacje dotyczące tej pomocy finansowej są dostępne na stronie WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl, w zakładce: oferta dla osób fizycznych.
Zespół ds. promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: colex.com.pl
← powrót