Czwartek 20 lutego 2020

Mega szóstka-rozpoczynamy nabór nauczycieli

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Rusza projekt „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
zdjęcie
Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zmniejszą trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, uzyskają większą samodzielność i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Nauczyciele posiądą kwalifikacje i kompetencje, by lepiej rozpoznawać i odpowiadać na możliwości i potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz efektywniej stosować pomoce dydaktyczne. Wszystkie zaplanowane działania ukierunkowane są na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt potrwa do końca czerwca 2021 r.
Wszystkie potrzebne wnioski, które należy wypełnić, by wziąć udział w projekcie znajdują się poniżej. Dokumenty należy składać w sekretariacie ośrodka, lub w biurze projketu, w dniach 2-11 października.
 
BIURO PROJEKTU
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 26, pok.18A
tel. 44 7336607, fax. 44 6358617
powiat-belchatowski.pl
← powrót