Piątek 22 stycznia 2021

Mija rok, stary rok

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Kończący się rok to dobra okazja do podsumowań. Prezentujemy najważniejsze przedsięwzięcia samorządu powiatu bełchatowskiego, zrealizowane w roku 2020.
Tak naprawdę żaden dzień w roku 2020 nie był spokojny i normalny, a wiązał się ze śledzeniem statystyk pandemii, stałym kontaktem ze wszystkimi służbami, dostosowywaniem się do zmieniających się przepisów prawa, reagowaniem na nowe sytuacje, poszukiwaniami najlepszych rozwiązań – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Jednocześnie staraliśmy się realizować plan budżetowy, zwłaszcza ten w części inwestycyjnej. Wyremontowaliśmy kolejne kilometry dróg, pomogliśmy gminom w inwestycjach ekologicznych, w tym roku stawiając wyraźnie na fotowoltaikę, przeprowadziliśmy kilka poważnych remontów w naszych jednostkach oświatowych, stworzyliśmy nowe ekopracownie, zmodernizowaliśmy salę gimnastyczną w SOSW i ogrodzenie przy PCS. Wszyscy chcielibyśmy wierzyć w to, że 2021 rok będzie lepszy i spokojniejszy od poprzedniego. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom i służbom za pełną poświęcenia pracę dla dobra mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Życzę nam wszystkim zdrowia i wytrwałości w osiąganiu noworocznych zamierzeń. Niech to będzie pomyślny rok!

Wybrane inwestycje powiatu w 2020 roku

Remonty nawierzchni, przebudowy, dokumentacje projektowo-kosztorysowe i zakupy sprzętu za łącznie ponad 3 mln 136 tys. zł złożyły się na inwestycje drogowe. Około 5,5 km generalnie wyremontowanych jezdni znalazło się w roku 2020 wśród dróg powiatowych. Są to odcinki na terenie gmin Bełchatów, Zelów i Kluki. Za 1,56 mln zł przebudowano 1913 mb odcinka wiodącego z Kluk do Grobli. Jezdnia została poszerzona, pokryta warstwą bitumiczną, zyskała chodniki po obu stronach, zjazdy i miejsca postojowe. Zadanie wsparła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków z Państwowego Funduszu Celowego, wynosząca 783,3 tys. zł. Mieszkańcy Mazur w gminie Bełchatów korzystają z 1352 mb drogi powiatowej, na której roboty budowlane polegały na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i poboczy. Inwestycja kosztowała 398 tys. zł. Budżet powiatu sfinansował remont prawie 2 kilometrów jezdni na drodze powiatowej Kociszew-Grabostów. Zakres inwestycji obejmował wykonanie przede wszystkim podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej i grysów oraz uzupełnienie ubytków. Prace kosztowały 96,2 tys. zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową (200 m) w Dębach Wolskich kosztowała 200 tys. zł, po połowie złożyły się samorządy powiatu i Ruśca. Na drobne remonty nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych wydano 150 tys. zł.

Ogrodzenie Powiatowego Centrum Sportu. Wiosną zrealizowano wymianę ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy obiektach sportowych przy ulicy Czaplinieckiej, należących do PCS. Dzięki inwestycji samorządu powiatu powiększyła się przestrzeń w tym miejscu, a jej estetykę można było w pełni podziwiać latem, kiedy wzeszła nowa trawa. Zadanie, o wartości 143 500 zł, obejmowało wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniami budowlanymi, technicznymi, formalno-prawnymi i administracyjnymi, a następnie zrealizowanie robót budowlanych. Intensywne prace rozpoczęły się pod koniec marca i trwały miesiąc. Zaczęto od robót przygotowawczych i porządkowych. Dotychczasowe ogrodzenie zostało usunięte. Miejsce po wykopanych betonowych fundamentach zostało wypełnione ziemią. Nowe fundamenty pod 200 metrów płotu z siatki ocynkowanej wytyczono kilka metrów dalej. Dzięki temu cały ogrodzony teren, tuż przy stadionie lekkoatletycznym PCS, zyskał nową przestrzeń. Część tej przestrzeni została obsiana trawą, a pozostałą utwardzono kostką betonową typu „JUMBO”. Otoczenie wokół obiektów sportowych, tj. stadionu, sali gimnastycznej i pływalni zyskało estetyczny wygląd i nowy potencjał na działania rekreacyjne (pikniki, festyny itp.)

Wybrukowany plac przy „Kilińskim”. Na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie wykonano w I połowie starego roku nową, utwardzoną nawierzchnię przy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie młodzież uczy się zawodu mechanika samochodowego. Teren o powierzchni 400 metrów kwadratowych wymagał generalnego uporządkowania. Przed inwestycją należało go oczyścić z resztek płyt betonowych, zniwelować nierówności poprzez nawiezienie piasku. Następnie ułożono kostkę brukową, a całość wykończono krawężnikiem. Po utwardzonym terenie mogą bez problemu i ryzyka ugrzęźnięcia poruszać się ludzie i pojazdy. Prace kosztowały 87 tys. zł.

Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie. Inwestycja, o wartości prawie 280 tys. zł, objęła demontaż starej podłogi, termomodernizację posadzki oraz odtworzenie podłogi z nową wykładziną sportową, demontaż drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów i montaż nowych drzwi wewnętrznych, demontaż jednego z okien i montaż drzwi ewakuacyjnych, montaż sufitu podwieszonego w technologii z płyt warstwowych wraz z wymianą oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie energooszczędne, ukrycie pionów instalacji centralnego ogrzewania w ścianach, wymianę grzejników żeliwnych na stalowe panele. Sala zyskała także nowe wyposażenie. Z uwagi na charakter placówki wykonano także podjazd dla osób niepełnosprawnych. Całość dopełniają estetyczne zewnętrzne rolety na oknach.

Montaż dźwigu osobowego w starostwie. Gruntowny remont windy w budynku urzędu przy ul. Pabianickiej 17/19 obejmował całkowity demontaż starego dźwigu. Na jego miejsce zainstalowano nowe urządzenie, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnętrze jest jasne, z dużym i czytelnym panelem dotykowym, przyciski oznaczone są także pismem Braille'a, a dodatkowo kabina ma informację głosową. Winda jest oświetlona energooszczędnymi diodami LED. Mechanizm dźwigu oparty jest na dwunastu ocynkowanych stalowych linach, ułożonych obok siebie, co zwiększa ich elastyczność. Inwestycja kosztowała nieco ponad 186 tys. zł, z czego 41,5 tys. zł to dofinansowanie ze środków PFRON.

Schody w „Kochanowskim”. W roku 2020 wykonana została modernizacja schodów zewnętrznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Prace polegały na gruntownym remoncie schodów znajdujących się w czterech punktach szkoły. Były to schody ewakuacyjne, a także schody wychodzące z sali gimnastycznej na boiska (parter i piętro). Wyremontowano ścianki schodów, stopnie, zamontowano nowe balustrady. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 148 830 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów. Została także przygotowana dokumentacja do kolejnego przedsięwzięcia, którym będzie przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej w tej szkole wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Szafki dla uczniów, modernizacja sanitariatów i wentylacji. Za 131 tys. zł z budżetu powiatu dla uczniów „Energetyka” (ZSP nr 1) kupiono 167 szafek sześcioskrytkowych oraz 81 ławek. Na nowoczesności zyskały również szatnie w „Ekonomiku” (ZSP nr 2), dzięki zakupowi stu sześcioskrytkowych szafek za sumę 66,5 tys. zł. Uczniowie otrzymają kluczyk do swoich skrytek, ale są one wyposażone także w System Master Key, umożliwiający otwarcie każdej szafki, którym zarządza dyrektor szkoły. W ZSP nr 2 zmodernizowano w roku 2020 sanitariaty na II, III i IV piętrze. Prace kosztowały ok. 148 tys. zł. Przestarzała instalacja wentylacyjna w stołówce i kuchni w Bursie Szkolnej została wymieniona za 94 tys. zł. W I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego wymieniono drzwi frontowe. Nowe, za blisko 18 tys. zł są szczelne i szeroko się otwierają, umożliwiając wniesienie do budynku duże przedmioty.

„Geopracownia” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. Powiat Bełchatowski pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które dofinansowały utworzenie tej pracowni. W ramach zadania wyremontowano jedną z sal. Wyrównano i pomalowano w niej ściany i sufit, położono wykładzinę podłogową. Kolejnym etapem były zakupy wyposażenia, takiego jak: biurka, stoliki uczniowskie, szafy, gabloty ekspozycyjne i stojaki do przechowywania map, sprzęt audio-video i komputerowy oraz pomoce dydaktyczne, związane z edukacją ekologiczną. Ten cały, nowoczesny arsenał może być wykorzystywany podczas zajęć z geografii, która jest realizowana w ZSP Nr 2 w Bełchatowie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W nowej pracowni te zagadnienia można przedstawić w atrakcyjny sposób. Wydawnictwa edukacyjne zaoferowały nauczycielom szeroki zakres pomocy multimedialnych (foliogramy multimedialne, multimedialny atlas geograficzny). Łączna wartość zadania wyniosła 38 tys. zł.

„Polski las bliżej nas” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie. Teren zielony przy SOSW zapełnił się bylinami, trawą, krzewami i drzewami. Wśród nich zbudowano dwie wiaty. Jedna jest odkryta, są pod nią ławki i stół, jest to miejsce do obserwacji natury w ciepłych sezonach. Druga jest zabudowana przezroczystymi ścianami, dzięki czemu służy podglądaniu przyrody bez względu na pogodę i porę roku. Na uwagę zasługują także ozdobna pergola przy wejściu, ścieżka sensoryczna i gry edukacyjno-informacyjne typu„światowid”. W lesie jest miejsce na zegar słoneczny, rumowisko skalne, oczko wodne z kaskadą, otoczone rodzimą roślinnością przybrzeżną. Do pni drzew przymocowano budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków oraz domki dla owadów. Uczestnicy zajęć w edukacyjnym lesie mają tutaj możliwość poznania praktyki kompostowania i segregacji odpadów. Do tego służą specjalne pojemniki. Teren jest monitorowany przez kamery. Zadanie kosztowało 60 tys. zł z dofinansowaniem WFOŚiGW w Łodzi.

Projekty edukacyjne. W roku 2020 zakończyły się realizacje dwóch 2-letnich projektów, a dwa inne – które potrwają do połowy roku 2021 - były kontynuowane. Ich łączna wartość wynosi 3,8 mln zł. W tej sumie blisko 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Powiat Bełchatowski nie tylko pozyskał na łagodzenie skutków epidemii 780 tys. zł na wsparcie domów pomocy społecznej, uczniów i dzieci w rodzinach zastępczych, a sam także pomagał. Dotację na walkę z korornawirusem otrzymał bełchatowski szpital.

Wsparcie ekolgicznych inwestycji. Ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych samorząd powiatu przekazał gminom i innym podmiotom w 2020 roku na przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Beneficjenci zainwestowali te pieniądze przede wszystkim w fotowoltaikę, termomodernizacje budynków, gospodarkę wodną i zagospodarowanie terenów zielonych.

Edukacja ekologiczna. Coroczne działania samorządu powiatowego w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2020 zostały ograniczone lub zmodyfikowane, co miało związek z dostosowaniem się do sytuacji pandemii i przepisów prawa uniemożliwiających organizację imprez, spotkań, festiwali etc. Mimo to, pomysłowość i kreatywność współpracujących ze starostwem placówek oświatowych czy organizacji pozarządowych pozwoliła na zorganizowanie ponad sześćdziesięciu różnorodnych inicjatyw, które miały kilka wspólnych celów: poszerzanie wiedzy o środowisku naturalnym, podnoszenie świadomości o potrzebie troski o zasoby naturalne Ziemi, uwrażliwianie na piękno przyrody, nauka praktycznego wykorzystywania surowców wtórnych.

Wsparcie nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało w roku 2020 kilka projektów, m.in. „W rodzinie jest moc” i „Aktywny samorząd”. Dołączyły do nich kolejne przedsięwzięcia, jak np. pomoc finansowa na fachową opiekę w warunkach domowych, możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Łączna wartość realizowanych programów liczona jest w kilkunastu milionach złotych.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót