Czwartek 02 lipca 2020

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Na dzisiejszej XI sesji Rady Powiatu wręczono listy gratulacyjne stypendystom  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Wyróżniono 25 młodych i zdolnych uczniów powiatu.
zdjęcie
Zgodnie z Uchwałą nr VII/46/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 czerwca 2019 roku Rada Powiatu przyznała Stypendia Motywacyjne najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych(obecnie ponadpodstawowych), którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wysokie wyniki w nauce (tj. średnią co najmniej 4,85 i bardzo dobre zachowanie) oraz niejednokrotnie byli finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnokrajowym bądź wojewódzkim oraz laureatami konkursów /zawodów na szczeblu powiatowym oraz wykazywali się aktywną działalnością na rzecz środowiska lokalnego.
Przyznano 25 stypendiów w łącznej kwocie 14 998,50 zł, są to stypendia w wysokości od
297,00 zł do 965,25 zł
1 stypendium w wysokości 965,25 zł; 891,00 zł oraz w wysokości 297,00 zł;
4 stypendia w wysokości 816,75 zł,
4 stypendia w wysokości 742,50 zł;
3 stypendia w wysokości 594,00 zł,
4 stypendia w wys. 519,75 zł,
2 stypendia w wysokości 445,50 zł;
oraz 5 stypendiów wysokości 371,25 zł
Powyższe kwoty zostały przekazane już na konta bankowe Stypendystów.

Zespół ds. Promocji
Powiat Bełchatowski

 
← powrót