Czwartek 13 grudnia 2018

Najlepsi z najlepszych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Blisko 30 tysięcy złotych trafiło na konta najzdolniejszych studentów z terenu powiatu bełchatowskiego. Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu w Bełchatowie Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski oraz Karol Orymus, przewodniczący Rady Powiatu, wręczyli listy gratulacyjne najlepszym żakom powiatu.
zdjęcie
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego Rady Powiatu w Bełchatowie dla studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie Powiatu Bełchatowskiego, wyróżniono najzdolniejszych studentów, którzy w minionym roku akademickim z egzaminów i określonych przez radę wydziału przedmiotów kończących się zaliczeniem uzyskali średnią ocen co najmniej 4,85 w skali 5 – stopniowej, 5,18 w skali 5,5- stopniowej lub 5,30 w skali 6 – stopniowej. 21 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ilości i wysokości stypendiów za wyniki osiągnięte w nauce w roku akademickim 2016/2017 i przyznał 23 stypendia o łącznej wysokości 29 900,00 zł, tj. 3 stypendia w wysokości 1 500,00 zł, 3 stypendia w wysokości 1 400,00 zł, 8 stypendiów po 1 300,00 zł, 9 stypendiów po 1 200,00 zł. Nagrody pieniężne zostaną w najbliższym czasie przekazane na konta bankowe Stypendystów.

Stypendia otrzymali:

Agnieszka Zięba, studentka Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, na kierunku; Matematyka, która uzyskała średnią ocen 5,00.
Monika Kondysiak, studentka Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, na kierunku; Biotechnologia, która uzyskała średnią ocen 5,00.
Aleksandra Słonina, studentka Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, na kierunku: Pedagogika, która uzyskała średnią ocen 5,00.
Izabeli Pluskota, studentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, na kierunku; Pedagogika, która uzyskała średnią ocen 4,98.
Ewelina Kowalska, studentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,na Wydziale Zarządzania, na kierunku: Finanse i Rachunkowość, która uzyskała średnią ocen 4,97.
Jakub Karbowniczak, student Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Filologicznym, na kierunku: Filologia słowiańska, który uzyskał średnią ocen 4,96.
Mateusz Łakomski, student Hofstry University w Nowym Yorku na Wydziale Ekonomicznym, na kierunku Matematyka w biznesie i ekonomii, który uzyskał średnią ocen 4,95.
Ewa Ruda, studentka Politechniki Częstochowskiej, na Wydziale Zarządzania, na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji, która uzyskała średnią ocen 4,93 .
Aleksandra Wojewoda, studentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, na kierunku: Prawo, która uzyskała średnią ocen 4,90.
Sylwia Gajda, studentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na Wydziale Lekarskim, na kierunku: Lekarski, która uzyskała średnią ocen 4,90.
Sylwia Członka, studentkę Politechniki Łódzkiej na Wydziale Chemicznym, na kierunku Technologia chemiczna, która uzyskała średnią ocen 4,89 .
Renata Sujka, studentka Politechniki Łódzkiej, na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, na kierunku: Wzornictwo, która uzyskała średnią ocen 4,89 .
Natalia Sobaniec, studentka Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie na kierunku: Pedagogika , która uzyskała średnią ocen 4,85.
Marlena Kępa, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na wydziale Tkaniny i ubioru, na kierunku Projektowanie tkaniny drukowanej, która uzyskała średnią 5,25, gdzie średnia ocen na kierunku to 5,5.
Marta Pacholik, studentka Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Filologicznym, na kierunku Filologia germańska, która uzyskała średnią ocen 4,95.
Dominika Markiewicz, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wydziale Matematyki i Informatyki, na kierunku Matematyka, która uzyskała średnią ocen 4,93.
Angelika Adamczewska, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wydziale Filologicznym, na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe, która uzyskała średnią ocen 4,92.
Damian Dróżdż, student Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wydziale Chemii, na kierunku: Chemia, który uzyskał średnią ocen 4,92.
Albert Michalak, student Politechniki Łódzkiej, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku: Budownictwo, który uzyskał średnią ocen 4,89 .
Natalia Zaworska, studentka Politechniki Łódzkiej, na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, na kierunku Inżynieria Procesowa, która uzyskała średnią ocen 4,88 .
Paulina Brylska, studentka Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, na kierunku: Pedagogika, która uzyskała średnią ocen 4,87.
Przemysław Kot, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, na kierunku Fizyka techniczna, który uzyskał średnią ocen 4,86.
Paweł Dobrowolski, student Politechniki Wrocławskiej, na Wydziale Elektroniki, na kierunku Automatyka i Robotyka, który uzyskał średnią ocen 5,18, gdzie średnia ocen na kierunku to 5,5.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót