Niedziela 31 maja 2020

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Bezrobocie w powiecie bełchatowskim wynosi obecnie 5 procent i jest niższe niż w Łódzkiem (5,6%) i kraju (5,2%). Nasi przedsiębiorcy chętnie sięgają po środki na zatrudnianie osób bezrobotnych i na szkolenia. Między innymi o pieniądzach służących poprawie sytuacji na rynku pracy rozmawiała w bełchatowskim pośredniaku Powiatowa Rada Rynku Pracy, której przewodniczy Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.
zdjęcie
Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła na koniec sierpnia 5 procent, co oznacza 2 658 osób. Mimo, że statystyka jest satysfakcjonująca, to zarówno PUP, jak i PRRP, zauważają niepokojące problemy. Jednym z nich jest wysokie bezrobocie wśród pań (obecnie 65%). Co czwarty bezrobotny nie przekroczył 30. roku życia. Od jakiegoś czasu obserwuje się także zjawisko podejmowania pracy w naszym powiecie przez cudzoziemców, przede wszystkim zza wschodniej granicy. W 2018 r. 2700 pracodawców zadeklarowało chęć zatrudnienia cudzoziemca, w tym roku złożono już 1500 takich oświadczeń.

Powiatowy Urząd Pracy przedstawił PRRP dane dotyczące wykorzystania w latach 2014-2019 pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleń. Pośredniak przekazał pracodawcom i ich pracownikom - w sumie ponad 1700 osobom - łącznie ok. 2,5 mln złotych. Tą aktywnością pozytywnie wyróżniamy się na krajowej mapie. Pieniądze przeznaczano najczęściej na kursy zawodowe i studia podyplomowe. Pracodawcy chwalą sobie taką formę wsparcia, ponieważ wykwalifikowani pracownicy przekładają się na lepszą markę firmy. Mają jednak zastrzeżenia do procedur ubiegania się o pieniądze. Tutaj wymieniają np. „papierologię” i uciążliwości w porównywaniu ofert firm szkoleniowych. W specjalnej ankiecie dla pracodawców zebrano informacje o tego rodzaju mankamentach, jednakże póki ustawodawca nie zmieni przepisów, urząd pracy nie może zmienić wymagań wobec wnioskujących. Ankietowani docenili starania i profesjonalizm bełchatowskiego „pośredniaka” wystawiając urzędowi opinie o dobrej współpracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bełchatowie liczy 10 osób. Tworzą ją przedstawiciele środowisk pracodawców, związków zawodowych i samorządów terytorialnych. Wśród zadań tego organu jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP. Obrady zwoływane są co najmniej dwa razy w roku.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót