Czwartek 24 stycznia 2019

Poznali smaki poligonu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Od 7 do 11 maja na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim młodzież z klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyła w wojskowym obozie szkoleniowym ,,Glinnik 2018”. Szkoleniem młodzieży zajmowali się instruktorzy (szturmani) z elitarnego 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim.
zdjęcie
Uczestnicy szkolenia uzyskali certyfikaty, potwierdzające udział w wojskowym obozie szkoleniowym. W trakcie obozu młodzież realizowała następujący program szkolenia wojskowego:

Zapoznanie się z tradycjami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 7 Dywizjonu Ulanów Lubelskich.
Zapoznanie się z bazą szkoleniową oraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu 25 BKP.
Podstawowe elementy musztry indywidualnej, oddawanie honorów i składanie meldunków.
Podstawowe elementy musztry zespołowej.
Musztra indywidualna i zespołowa - ćwiczenia.
6. Orientowanie się w terenie bez mapy i ocena odległości.
7. Marsz według azymutu i mapy.
8. Sposoby ewakuacji poszkodowanych z pola walki.
Pokonywanie terenu różnymi sposobami.
Opanowanie budynku – działania żołnierza.
Drużyna w obronie i natarciu.
Okopywanie się do pozycji leżącej.
Marsz ubezpieczony.
Pokonywanie terenów leśnych.
Ćwiczenia w desantowaniu się z helikoptera (atrapy na polu szkoleniowym).
Ćwiczenia strzeleckie na trenażerze Śnieżnik.

Ostatniego dnia zajęć, po oficjalnym podsumowaniu i zakończeniu obozu, jego uczestnicy miło spędzili czas przy ognisku. Organizatorem i koordynatorem obozu z ramienia szkoły był Janusz Góra.
ZSP nr 3 w Bełchatowie
← powrót