Czwartek 13 grudnia 2018

Przyszły rok zaplanowany

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Ponad 121 milionów złotych – na tyle zaplanowano wydatki budżetu powiatu bełchatowskiego na przyszły rok. Podczas ostatniej w tym roku sesji rady Powiatu radni przyjęli uchwałę budżetową, określającą plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu.
zdjęcie
Dochody powiatu zaplanowano na kwotę 114.865.375 zł, wydatki na kwotę 121.195.375 zł, natomiast deficyt budżetowy w wysokości 6.330.000 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych na tą właśnie kwotę. Powiatowe inwestycje pochłoną ponad 9 milionów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji wymienić można: rozbudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo, na co w budżecie zapisano 1.500 000,00 złotych, wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1927 E Kociszew-Drużbice (400.000 złotych), rozbudowę i przebudowę ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowę mostu (500.000 złotych), przebudowę drogi powiatowej nr 1920E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. Grobla - Wierzchy Kluckie (300.000 złotych), przebudowę infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie (1 000 000 złotych), przebudowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku – ETAP II (500 000,00 złotych), budowę parkingu wraz z drogami dojazdowymi przy ZSP Nr 4 w Bełchatowie (300 000,00 złotych), budowę parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR (200 000,00 złotych). 900 tysięcy złotych zaplanowano na działalność ekologiczną – zadanie proekologiczne, współfinansowane przez gminy i inne jednostki.

- Dochody budżetu powiatu są specyficzne, ponieważ w dużej mierze to transfer środków z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – mówi Magdalena Lipska, skarbnik powiatu. - Budżet powiatu na przyszły rok określam jako bezpieczny, ponieważ musimy patrzeć na zachowanie przez powiat wskaźników określonych ustawami, jednak jeśli chodzi o inwestycje na rzecz mieszkańców, to utrzymujemy podobny poziom jak w latach ubiegłych.
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót