Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Sobota 20 paździenika 2018

Specjaliści od czterech kółek

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Przestronne, jasne pomieszczenia przebudowane za ponad 338 tysięcy złotych, profesjonalny sprzęt diagnostyczny zakupiony za 250 tysięcy złotych – to krótki opis pierwszej w Bełchatowie, nowoczesnej pracowni samochodowej, która od września funkcjonuje w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Dziś Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski wspólnie z Andrzejem Jędrzejczykiem, dyrektorem CKP-u oraz Piotrem Mielczarkiem, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3, zaprezentowali możliwości sali zebranym dziennikarzom.
zdjęcie
- Uważam, że taką pracownią możemy śmiało się pochwalić nawet na terenie województwa łódzkiego – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Dzięki pieniądzom z budżetu powiatu oraz wsparciu gminy Kleszczów, za które korzystając z okazji serdecznie dziękuję, udało się stworzyć od podstaw profesjonalne i doskonale wyposażone miejsce do zdobywania przez młodzież kwalifikacji i doświadczenia. Dziękuję dyrektorowi CKP-u i „Energetyka” za tą inicjatywę, która pomoże naszej młodzieży w uzyskaniu dobrego fachu i znalezieniu w przyszłości pracy.

W ubiegłym roku dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia, który zaplanowano do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 - technik pojazdów samochodowych, a dzięki stworzeniu w CKP pracowni samochodowej uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych mogą realizować w niej zajęcia praktyczne.

- Ta pracownia to spełnienie moich zawodowych marzeń i ogromny powód do dumy – mówi Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego. - CKP istnieje już 20 lat i w tych pomieszczeniach były jedynie magazyny starego sprzętu, a teraz mamy tu 180 metrów kwadratowych wspaniałej pracowni z wyposażeniem, z szatniami i zapleczem. Myślę, że teraz wystarczy jedynie chęć i zapał uczniów do nauki, przez co staną się fachowcami w dziedzinie motoryzacji. Opiekunowie sali już uczestniczą w podyplomowych studiach, dokształcając się w tej dziedzinie.

Uczniowie kształcący się w kierunku technik pojazdów samochodowych staną się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonanych napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

- Jest to kolejny pomysł jeśli chodzi o nowe kierunki w naszej szkole i okazał się trafiony – mówi Piotr Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie. - Tegoroczny nabór zakończył się sukcesem, mamy pół klasy w zawodzie technik pojazdów samochodowych, a od wielu lat kształcimy także młodzież w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Cieszę się szczęściem moich uczniów, że w takich warunkach i na takim sprzęcie będą zdobywać praktyczne umiejętności związane z branżą motoryzacyjną.

Bełchatów plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości samochodów przypadających na mieszkańca, dlatego kształcenie w kierunku technik pojazdów samochodowych ma przyszłość i absolwenci bez problemu znajdą pracą w firmach związanych z branżą samochodową lub z powodzeniem będą prowadzić własne warsztaty samochodowe. Warto wspomnieć, że dodatkowo uczniom tego kierunku szkoła sfinansuje kurs nauki jazdy na kategorię „B”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu uczniów w pokrewnych zawodach branży mechanicznej: ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik. Technicy pojazdów samochodowych będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu będą mogli zdobywać umiejętności zawodowe w szkole (pracownia rysunku technicznego oraz pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych) jak również w Centrum Kształcenia Praktycznego, które dysponuje pracownią obróbki ręcznej i maszynowej, pracownią metrologii technicznej, pracownią montażu i obsługi maszyn i urządzeń, na etapie realizacji jest pracownia diagnostyki samochodowej, a do końca 2018 roku doposażona zostanie pracownia mechatroniki samochodowej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
- stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
- firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Koszt prac związanych z przebudową i przygotowaniem pomieszczeń to ponad 338 tysięcy złotych. Dodatkowo gmina Kleszczów przeznaczyła 100 tysięcy złotych na zakup wyposażenia pracowni, a powiat 150 tysięcy złotych.

Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót