Niedziela 07 marca 2021

Staże i pomoc w otwarciu własnej firmy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
O półroczne staże, jednorazową wypłatę środków na własną działalność gospodarczą lub refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne w tramach projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI)”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osób po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach.
W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działalność gospodarczą.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie to:
  • 6 miesięczne staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub dopasowania stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje nt. Projektu dostępne są na stronie internetowej: www.pupbelchatow.pl lub pod nr tel. 44 631-40-74.
 
Powiatowy Urząd Pracy  w Bełchatowie
← powrót