Czwartek 24 stycznia 2019

Strażackie podsumowanie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
W roku 2017 roku bełchatowska straż pożarna alarmowana była 1505 razy do zdarzeń powstałych na terenie powiatu bełchatowskiego. W stosunku do roku poprzedniego ilość wszystkich zdarzeń wzrosła o 113. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbyła się narada roczna, podsumowująca miniony rok. 
zdjęcie
- W 2017 roku mimo podejmowanych działań mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu nastąpił wzrost liczby zdarzeń – mówi st. bryg. Wojciech Jeleń, Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie. - Zmieniła się także ich struktura, odnotowaliśmy wzrost ilości miejscowych zagrożeń, przy spadku ilości pożarów. Podczas wszystkich zdarzeń zanotowaliśmy ogółem 14 ofiar śmiertelnych oraz 139 osób rannych. W pożarach rannych zostało 10 osób, a w grupie miejscowych zagrożeń 129 osób. W wyniku pożarów była 1 ofiara śmiertelna, a w miejscowych zagrożeniach było 13 ofiar śmiertelnych

W naradzie uczestniczył Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski, Krzysztof Gajda, członek Zarządu Powiatu, st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, wójtowie gmin z terenu powiatu oraz przedstawiciele służb współpracujących ze strażą pożarną.

Według strażackich statystyk, w 2017 roku, w stosunku do roku poprzedniego ilość pożarów zmalała o 55, ilość miejscowych zagrożeń wzrosła o 139, ilość fałszywych alarmów wzrosła o 29. W stosunku do roku poprzedniego ilość wszystkich zdarzeń wzrosła o 113. Interwencja ratownicza występowała co 5 godzin i 49 minut, w tym pożar co 36 godzin i 24 minuty, miejscowe zagrożenie co 7 godzin i 27 minut, fałszywy alarm co 101 godzin i 52 minuty. W 2017 r. odnotowano spadek ilości pożarów w porównaniu z rokiem ubiegłym o 55 .

Zestawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania pożarów przedstawia się następująco:
nieostrożność osób dorosłych – 81,
podpalenia umyślne – 67,
wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) – 17
nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych – 17
wady środków transportu – 13,
wady urządzeń ogrzewczych – 11,
wyładowania atmosferyczne – 6,
pozostałe przyczyny – 31.

Obok 243 pożarów KP PSP w Bełchatowie odnotowała w 2017 roku 1176 miejscowych zagrożeń. Porównując dane z rokiem 2016, zauważa się wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 139 z 1037 w roku 2016 do 1176 w 2017 roku.

Struktura miejscowych zagrożeń według ich rodzaju przedstawia się następująco:

nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 337 zdarzeń,
silne wiatry – 330 zdarzeń,
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 156 zdarzenia,
gwałtowne opady atmosferyczne – 74 zdarzenia,
wady oraz nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 76 zdarzenia,
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) – 6,
pozostałe przyczyny – 197 zdarzenia,

Zabezpieczenie rejonu powiatu stanowi 1 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Bełchatowie, 70 jednostek OSP, w tym: 17 jednostek OSP w KSRG, 53 jednostki poza KSRG, 3 zakładowe służby ratownicze. Wśród wymienionych jednostek ochotniczych straży pożarnych 17 zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, są to: OSP Bełchatów, OSP Bełchatów – Grocholice, OSP Chabielice, OSP Dobrzelów, OSP Drużbice, OSP Huta, OSP Kociszew, OSP Kleszczów, OSP Kluki, OSP Łękińsko, OSP Łobudzice, OSP Rusiec, OSP Szczerców, OSP Wadlew, OSP Wola Wiązowa i OSP Zelów, OSP Pożdżenice.

 
 Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót