Poniedziałek 20 maja 2019

Stypendia dla uczniów z "Kilińskiego"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Dwudziestu czterech z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego z klas II, III, IV technikum oraz II i III szkoły branżowej, którzy zostali zgłoszeni do udziału w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, otrzymało stypendia na rozwój zawodowy. Program stypendialny realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
zdjęcie
Celem programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych na terenie województwa łódzkiego. Uczniowie ubiegający się o przyznanie stypendium musieli spełnić określone warunki, a nadrzędnym było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczonej na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski wszystkich uczniów z „Kilińskiego”, chętnych do udziału w projekcie, zostały zaakceptowane. Pierwszy etap projektu to opracowanie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego. Teraz czas na realizację celów podjętych w planie i wykorzystanie na to przyznanych środków finansowych. Są one niemałe, bo to aż 600 zł miesięczne przez okres 10 miesięcy. Po tym okresie uczniowie przedstawią sprawozdanie z podjętych działań dla swojego rozwoju.
Szczegóły projektu TUTAJ
 
ZSP im. J. Kilińskiego
w Zelowie
← powrót