Piątek 23 sierpnia 2019

Szansa na samozatrudnienie lub nowy zawód

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start”. Jest on  adresowany do osób, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy straciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn pracodawcy. Udział w projekcie umożliwi założenie własnej firmy lub zyskanie nowych kwalifikacji.
zdjęcie
Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie łódzkim, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu zakładającym dwie ścieżki do wyboru:
1. Ścieżka przekwalifikowania (doradztwo, szkolenia i staże).
2. Ścieżka samozatrudnienia (dotacje na założenie działalności gospodarczej)

Projekt „Szansa na nowy start” realizuje Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opr. Zespół PR w starostwie
Foto: pixabay
← powrót