Piątek 20 paździenika 2017

W świątecznym nastroju ...

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
zdjęcie

Świąteczne pozdrowienia przekazują również władze samorządowe
gmin z naszego powiatu:
← powrót