Czwartek 28 maja 2020

Ważne dla osób z Adamowa i Józefowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Starosta Bełchatowski informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2019 r., poz. 6319 ukazała się Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO, w sprawie danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: ADAMÓW i JÓZEFÓW, gminy BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie .
zdjęcie
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych .Małgorzata Piotrowska
Geodeta Powiatowy
← powrót